Co-visie

Coaching

Coaching is een begeleidingstraject waarin je door een coach wordt ondersteund bij het op korte termijn behalen van de door jou zelf gestelde doelen. De nadruk ligt op het doel wat je wilt bereiken en wat je hiervoor kunt doen. Wanneer je een probleem hebt of in een bepaalde situatie zit die je graag anders ziet, kan een externe bron uitkomst bieden om te komen tot nieuwe inzichten en oplossingen.

MIJN WERKWIJZE
Deze ‘externe bron’ wil ik graag voor je zijn. Bij coaching kijken we naar wat jij al in huis hebt aan inzichten, vaardigheden en kwaliteiten. Deze gaan we effectief leren inzetten in de situatie die lastig voor je is. We praten zelden over het waarom, maar richten ons vooral op hoe de situatie zal zijn als een probleem zich niet meer voordoet. Ik wil je helpen om van je huidige situatie naar de gewenste situatie te komen. Ik loop aan de zijlijn met je mee om samen tot oplossingen te komen.

STAIRCASE

TRAJECT
Bij coaching werken we aan de doelen die jij wilt bereiken. Dit doel kan vanaf de start al concreet zijn. Of we formuleren het aan de hand van jouw verhaal. Vervolgens gaan we stap voor stap aan de slag. We blikken regelmatig terug op hoe het met de genomen stappen gaat. Een coachtraject vraagt geen verplichte verslaglegging. Het kan het leerrendement wel vergroten en je helpen om je inzichten te verwerken en er nog eens op terug te zien.